Przejdź do treści

SPRÁVNÉ SMONTOVÁNÍ DÍLŮ

Když začínáme s montáží gabionového koše je první a základní podmínkou jeho řádného zhotovení správné a důkladné sešroubování jeho dílů. Pro zachování co nejlepších užitkových vlastností by montáž měla provést firma, která se specializuje na tento druh konstrukcí.


ZABETONOVÁNÍ OPĚRNÝCH SLOUPKŮ

Po přípravě terénu, na kterém bude provedena montáž, je nutné zabetonovat sloupy, které upevňují gabionový koš. Někdy je možné k tomu využít všechny nebo část sloupků z původního starého plotu. Sloupy lze zabetonovat bez vylití základů pouze tehdy, když je podklad, na kterém má být montáž provedena, je přiměřeně zpevněný a rovný.


UPEVNĚNÍ GABIONOVÉHO KOŠE K ZABETONOVANÝM OPĚRNÝM SLOUPKŮM

Další, velmi důležitou součástí montáže gabionového koše je jeho upevnění k zabetonovaným opěrným sloupkům. Pro tento účel používáme spojovací díl a přítlačný díl, které nám umožňují stabilizovat koš připevněný ke sloupkům.


PLNĚNÍ GABIONOVÉHO KOŠE KAMENIVEM NEBO JINÝM ZVOLENÝM

Poslední fází montáže gabionového koše je jeho naplnění vámi zvoleným kamením nebo kamenivem. Je to velmi důležitá fáze, protože pouze při správném uložení kamenů nebo kameniva nedojde k poškození koše a umožní se tak dosažení nejlepšího estetického a vizuálního výsledku.

 

Pouze specializovaná firma je schopna namontovat plot tak, že:

- ochrání váš plot před poškození při naplňování košů

- dokładnie skręci elementy składowe kosza

- důkladně sešroubuje jednotlivé díly koše

- bezpiecznie i trwale zamontuje słupy stabilizujące

- bezpečně a trvale osadí opěrné sloupky

- odpowiednio wypoziomuje każdy kosz i połączy go ewentualnie z resztą ogrodzenia.

- vhodně vyrovná každý koš a spojí jej případě se zbývající částí plotu.